Aihearkisto: Blogi

Lain ja kabotaasiliikenteen valvonnan on pysyttävä poliisin ja tullin tehtävänä

Liikennekaari on iso paketti, jonka tarkoituksena on uudistaa liikennelainsäädäntömme kokonaan. Nyt eduskunnan käsittelyssä on liikennekaaren ensimmäinen osa, ja kaksi muuta osaa on vielä ministeri Bernerin valmistelussa. Liikennekaaren on tarkoitus astua voimaan vuonna 2018.

Liikennekaaren perimmäinen tavoite on hyvä, ja juontaa juurensa Merja Kyllösen ministeriajoilta. Tarkoitus on, että liikennettä saataisiin asiakkaalle sujuvammaksi, ja julkinen liikenne parantuisi niin, että yksityisautoilun tarve vähenisi. Liikennekaaren valmistelun yhteydessä on puhuttu paljon taksien hintojen ja asemapaikan vapautumisesta. Se onkin yksi kohta, johon toivottavasti saadaan eduskuntakäsittelyssä muutos aikaan.

Toinen tärkeä asia liikennekaaressa on tavaraliikenteeseen liittyvät lupakäytännöt ja niiden valvonta. Tällä hetkellä pakettiautoissa ja rekoissa täytyy olla aina mukana liikennelupa, kuljetuslupa, kuljettajatodistus ja rahtikirja. Nämä pitää pystyä esittämään joko paperisina tai sähköisinä, jos poliisi tai tulli niitä pyytää. Näiden säädösten tarkoitus on varmistaa, että kuljetukset ovat laillisia ja kabotaasisäännösten mukaisia.

Nyt nämä vaatimukset on poistettu hallituksen esityksestä. Tämän lisäksi kuljetusten valvonta on siirretty poliisilta ja tullilta Trafille.

Pelkään pahoin, ettei Trafilla ole riittäviä resursseja ja kokemusta tällaiseen valvontaan. Miten jatkossa voidaan turvata kuljetusten laillisuus ja tieliikenteen turvallisuus? Tämä on tärkeä asia, joka nyt on ministeri Berneriltä unohtunut norminpurkuvimmassa.

Asian pitäisi olla päinvastoin: tavaraliikenteen valvontaa pitäisi tehostaa, jotta kuljetusalalla yleistä harmaata taloutta saataisiin karsittua. Siksi pitäisi osoittaa lisää resursseja poliisille ja tullille, myös tienpäällä tapahtuvaan valvontaan.

Pidetään huoli autojen ja lastien turvallisuudesta. Laitetaan harmaa talous kuriin. Annetaan suomalaisille liikennöitsijöille mahdollisuus pärjätä yhtä tiukkenevassa kuljetusalan kilpailussa!