Aihearkisto: Tiedotteet

Matti Semiltä kirjallinen kysymys pienituloisista pienyrittäjistä

Vasemmistoliiton varkautelainen kansanedustaja Matti Semi on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen liittyen pienituloisten pienyrittäjien aseman parantamiseen.

– Idean kysymykseen sain suoraan perheeltä, joka kamppailee selviytyäkseen arjen keskellä pienyrittäjien kohtelun ja epävakaan toimeentulon vuoksi. Kun perheessä toinen vanhemmista on yrittäjä, tarkoittaa se pahimmassa tapauksessa vaikeuksia koko perheelle, kun esimerkiksi puolison sosiaaliturvaa leikataan, Semi sanoo.

– Pienyrittäjän arki voi olla Suomessa äärimmäisen hankalaa. Yrittäjästatus tarkoittaa liian usein sitä, että hyvinvointivaltiot turvaverkot viedään ihmiseltä pois, vaikka todellisuudessa itsensä työllistämällä toimeentulo voi olla köyhyysrajan alapuolella, kysymyksessä sanotaan.

– Eräs leppävirtalainen nainen kertoo nelihenkisestä perheestään, joka joutuu elämään 1200 euron kuukausituloilla, koska perheen isä on kausiluonteinen yrittäjä. Miehen yrittäjästatus koskettaa myös vaimoa, sillä osa-aikaista työtä tekevä vaimo ei voi saada asumistukea miehen yrityksen takia. Perheen tapauksessa kausiluonteisessa yritystoiminnassa tulot ovat vaihtelevia, mutta yleensä tasaisen pieniä. Jos myyntiä sattuu olemaan yli kuutena kuukautena vuodessa, menettää itsensätyölllistäjä isä päivärahan silloin, kun työt loppuvat. Todellisuudessa rahat eivät kuitenkaan riitä elämiseen. Kuitenkin korkeat vakuutusmaksut pitää maksaa jokaiselta kuukaudelta. Perhe kertookin toivovansa talveksi sairautta, jotta saisi sairaspäivärahan muodossa edes jotakin tuloa, kysymyksessä sanotaan.

Koko kirjallinen kysymys on luettavissa osoitteessa www.eduskunta.fi

Semiltä lakialoite omaishoidontuen tekemisestä verottomaksi

Vasemmistoliiton varkautelainen kansanedustaja Matti Semi on jättänyt torstaina 30.3.2017 eduskunnalle lakialoitteen omaishoidontuen tekemisestä verottomaksi. Lakialoitteessa esitetään tuloverolain 92 §:ään uutta kohtaa, jossa omaishoitajalle maksettu hoitopalkkio ei ole veronalaista tuloa.

– Omaishoidontuki on hyvin vaatimaton verrattuna omaishoitajien tekemään yhteiskuntamme kannalta elintärkeään työhön. Omaishoidontuen verovapaus olisi yksi keino puuttua omaishoitajien taloudelliseen ahdinkoon. Omaishoitajat kokevat pienestä hoitopalkkiosta maksettavan veron hyvin epäoikeudenmukaisesti, Semi sanoo.

– Idea aloitteeseen tuli erään omaishoitajan kanssa käymäni keskustelun pohjalta. Omaishoitajien asemaa ei ole merkittävästi parannettu vuosiin, vaikka käytännössä kaikki puolueet ovat kantaneet huolta omaishoitajien asemasta. Nyt on tekojen aika ja omaishoidontuen verovapaus hyödyttäsi kerralla tasapuolisesti kaikkia omaishoitajia, Semi sanoo.

Omaishoidon tuen hoitopalkkio on ansiotuloa, jota verotetaan kuten muutakin työn perusteella saatavaa tuloa. Semi uskoo aloitteen menestymiseen, sillä omaishoitajien asemaa on haluttu eduskunnassa parantaa vastaavilla aloitteilla vuosien saatossa yli puoluerajojen.

Lakialoite on luettavissa osoitteessa www.eduskunta.fi

Lisätietoja:

Matti Semi 050 513 0688

Uusi hankintalaki uhkaa haja-asutusalueiden jätehuoltoa

Vasemmistoliiton varkautelainen kansanedustaja Matti Semi vaatii uudistettavaan hankintalakiin muutosta jätehuollon osalta. Sipilän hallituksen esityksessä uudeksi hankintalaiksi esitetään, että kunnallisten sidostoimintayhtiöiden, kuten jätehuoltoyhtiöiden toimintaa rajoitetaan niin, että ne eivät saa enää myydä palvelujaan täysin muille, kuin omistajilleen.

– Käytännössä muutos tarkoittaisi sitä, että kunnalliset jätehuoltoyhtiöt eivät saisi enää täysin hoitaa esimerkiksi yritysten jätehuoltoa, koska vain omistava kunta voisi käyttää oman jätehuoltoyhtiönsä palveluja, Semi sanoo.

– Valitettavasti hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi on merkittävästi tiukempi kuin EU:n hankintadirektiivi. Mikäli hankintalaki toteutuu esitetyssä muodossa, heikkenevät etenkin haja-asutusalueella sijaitsevien yritysten jätehuoltopalvelut, Semi sanoo.

Semin mukaan esitys vaarantaisi myös Itä-Suomen alueelle kaavailtuja investointeja.

– Kaksinkertainen logistiikka myös nostaa vääjäämättä kotitalouksien, maanviljelijöiden ja yritysten jätehuoltokustannuksia. On huomioitava, että esimerkiksi Riikinvoima Oy:n juuri koekäyttövaiheessa oleva jätteenpolttolaitos on mitoitettu osin myös yritysjätteille EU:n hankintalain mukaisesti. Nyt vaarana on, että Riikinvoimalle ei voida viedä yritysjätettä eli 123 M€ investointi jää vajaakäytölle ja samaan aikaan Itä-Suomen yritykset joutuvat viemään jätteitään merkittävästi kalliimmalla hinnalla muualle. Myös Kuntaliitto pitää lakiesitystä riskinä kunnalliselle jätehuollolle, Semi sanoo.

Semi kommentoi asiaa puheenvuorossaan eduskunnan täysistunnossa 7.9. uuden hankintalain lähetekeskustelussa.

RKP, Vihreät ja Vasemmistoliitto eivät hyväksy perheenyhdistämisen vaikeuttamista

Kansanedustajien Thomas Blomqvist, Olli-Poika Parviainen ja Matti Semi tiedote 14.6.2016
Julkaistavissa heti

RKP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton edustajat hallintovaliokunnassa eivät hyväksy hallituksen esitystä turvapaikan saaneiden perheenyhdistämisen vaikeuttamisesta. Kansanedustajat Thomas Blomqvist (r.), Olli-Poika Parviainen (vihr.) ja Matti Semi (vas.) esittävät lakiesityksen hylkäämistä vastalauseessaan. Myös sosialidemokraatit äänestivät valiokunnan lopullisessa äänestyksessä esityksen hylkäämisen puolesta. Jatka lukemista RKP, Vihreät ja Vasemmistoliitto eivät hyväksy perheenyhdistämisen vaikeuttamista