Muutosten aika

Elämme parhaillaan julkisten palveluiden muutosten aikaa. Kunnilta siirtyivät sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastustoimeen kuuluvat palvelut maakunnallisten hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle tämän vuoden alussa.  Lähtökohtana on taata näiden palveluiden alueellinen saatavuus sekä Varkauden ja Iisalmen sairaaloiden päivystys.

Tämä on historiallinen muutos kuntien palvelurakenteissa. Yksi kuntien alkuperäisistä tehtävistähän oli nimenomaan kunnanlääkärin palvelut.  Nyt tämä perustehtävä on siirretty hyvinvointialueille. Lisäksi sinne siirtyvät siis sosiaalipalvelut ja pelastuslaitoksen tehtävät.

Kunnille jää vielä erittäin tärkeitä lakisääteisiä tehtäviä varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin saralle. Myös kunnissa on hyvä olla edelleen terveyden ja hyvinvoinnin ennaltaehkäiseviä toimia, sillä kuntien voimavara on sen asukkaissa, joiden hyvinvointia kuntien tulee vaalia.

Nyt valmisteilla on TE-palveluiden siirto valtiolta kunnille. Siinä palvelut siirrettään kunnille tai kunnista muodostettavalle yhteistoiminta-alueelle, minkä työvoimapohjana on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Käytännössä tämä vaatii n. 40 000 asukkaan alueen. Poikkeuksen tähän määrään voidaan hakea maantieteellisellä yhteyksillä, työssäkäynnin toimivuudella, kielellisten oikeuksien toteutumisella ja riittävillä resursseilla. Uudistus tuo mukanaan uuden palvelualueen kunnille. Kunnilla on jo kokemusta työllistämistoimenpiteistä, onhan kunnilla ollut aikaisemmin velvoite ja tällä hetkellä mahdollisuus työllistää pitkäaikaistyöttömiä valtion tuella. Lisäksi monet kunnat ovat vuodesta 2021 alkaen jo olleet mukana työllisyyden kuntakokeilussa tarjoten palveluita rajatulle asiakasryhmälle.

Uudistus sisältää kannustavan rahoitusmallin, missä lähtökohtana on, että valtio maksaa TE-palveluiden kulut 100 prosenttisesti.  Näiden TE-palveluiden kustannuksia vastaava valtionosuusrahoitus kohdennetaan työikäisten väestön (50%) ja työttömien määrän (50%) perusteella. Kuntakohtaisten vaikutuksien lieventämiseksi tähän malliin liittyy kahden vuoden siirtymäaika mahdollisia tarkistuksia varten

Myös työllistämisen kunnalle tuottamaa taloudellista hyötyä kasvatetaan laajasti lisäämällä kunnille vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta. Sen tavoitteena on, että kunnat saavat suuremman taloudellisen hyödyn työllistämistä edistävän palvelunjärjestelmän toimivuudesta. On tärkeää tunnistaa, että työttömiä on hyvin erilaisia ja erilaisissa tilanteissa. Työllisyyspalveluiden siirtäminen kunnille tuo palvelut asiakkaiden lähelle, mikä tarjoaa nykyjärjestelmää paremmat mahdollisuudet lähipalveluihin, yksilölliseen ohjaamiseen ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen.

Uudistuksen tavoiteaikataulu on, että muutos tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

Eli kuntien osalta voidaan todeta, että sote meni ja työllisyyspalvelut tulevat. Näin kuntien lakisääteisten palvelujen kirjo pysyy edelleen laajana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *