Kuntia tuetaan kriisin jälkihoidossa

Koronan aiheuttamat rajoitukset näkyvät suuresti kuntien taloustilanteessa. Massiivisten lomautusten aiheuttamat verotulojen menetykset ja kasvanut hoidon tarve on aiheuttanut myös lisäkuluja kunnille. Hallitus puuttuu kuntien ahdinkoon tukipaketilla, joka lisää kuntien valtionosuutta kaikkiaan 772 miljoonaa euroa kuluvana vuonna.

Tukipaketti on merkittävä, sillä kaikki kunnat saavat tuntuvan lisäyksen valtionosuuksiinsa tänä vuonna. Koronan taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaan ne vaihtelevat alueellisesti. Tämä johtuu kuntien erilaisista elinkeinorakenteista sekä väestö- ja verotulopohjista. Kunnille kohdennettava tukipaketti koostuukin eri jakoperusteista, joissa kuntien erilainen tilanne huomioidaan. Ratkaisu on myös Kuntaliiton arvion mukaan hyvä.

Tukipaketissa otetaan huomioon paitsi kuntien asukasluku myös verojen menetykset. Jälkimmäinen on tärkeä apu työpaikkavaltaisille kunnille, joissa lomautukset ja työttömyys ovat aiheuttaneet mittavia verotulojen menetyksiä.

Jakoperusteissa merkitystä on myös alle 18-vuotiaiden määrällä. Hallituksen lasten ja nuorten hyvinvointipaketti on tärkeä osa kriisin jälkihoitoa. Tiedämme edellisistä taantumista, minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia niillä on lapsiin. Nyt lisäresursseja kohdennetaan esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja perheiden tukeen. Tärkeä asia kriisistä ylipääsemiseksi on myös lisäresurssit lasten maksuttomaan harrastustoimintaan.

Kuntapaketin jakoperusteissa huomioidaan myös yli 64-vuotiaiden määrä. Lisäpanostus on tärkeä, jotta iäkkäiden ihmisten kuntoutus- ja muiden tukipalveluiden kasvuun voidaan kunnissa varautua. Ikäihmiset ovat ryhmä, joka on kriisissä kärsinyt erityisen paljon. Lisäksi kunnat voivat hakea harkinnanvaraista avustusta. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kunta on poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi lisätuen tarpeessa.

Nämä panostukset ovat erittäin tärkeitä, jotta kunnat pystyvät pitämään huolta ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta tärkeistä peruspalveluista. Kriisi on kasvattanut jo olemassa ollutta jakoa hyvä- ja huono-osaisiin ja nyt on tärkeintä pitää huolta tukiverkoista. Tässä työssä kunnat lähipalveluineen ovat kaiken keskiössä.

Kolumni julkaistu Savon Sanomissa ja Karjalaisessa 24.6.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *