Lisätalousarviossa tuetaan ihmisiä kriisistä selviämiseksi

Tällä viikolla julkistetussa mittavassa 5,5 miljardin lisätalousarviossa vasemmiston kädenjälki näkyy selvästi. Se sisältää elvytystoimenpiteitä esimerkiksi koulutuksen eri asteille, liikenteeseen, kunnille peruspalveluiden järjestämiseen, perheiden tukeen, ekologiseen jälleenrakentamiseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Vasemmistolle hyvin tärkeä on myös väliaikainen toimeentulotuen korotus.

Vasemmiston tavoitteiden mukaista on lisätalousarvioon kuuluva laaja-alainen noin 320 miljoonan lasten ja nuorten hyvinvointipaketti. Koululaisten harrastustoimintaa tuetaan 10 miljoonalla eurolla, jotta saadaan lapsille maksuton harrastustoiminta osaksi koulupäivää. Tämä on perheiden hyvinvoinnin kannalta erittäin oleellista, sillä monessa perheessä joudutaan nyt toimeentulon tiukennettua karsimaan lasten maksullisista harrastuksista.

Opettajat ja vanhemmat sekä lapset itse ovat olleet huolissaan siitä, että pitkä etäopetusjakso lisää tuen tarvetta opetuksessa merkittävästi. Hallitus on kuullut tätä huolta ja osoittaa perusopetuksessa etäopetuksen aikana syntyneen oppimisvajeen paikkaamiseen 70 miljoonaa euroa. Vasemmisto on aina korostanut varhaiskasvatuksen merkitystä lasten oppimiselle ja yhdenvertaisuudelle sekä perheiden tukemisessa. Olenkin iloinen, että myös varhaiskasvatukseen kohdennetaan 14 miljoonaa euroa lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen. Lisäksi tukea kohdennetaan myös toiselle asteelle lukioihin 17 miljoonaa euroa ja ammatilliseen koulutukseen 30 miljoonaa euroa. Nuorten selviytymisen kannalta tärkeää ovat myös panostukset etsivään nuorisotyöhön ja liikuntapaikkarakentamiseen.

Aikaisemmista kriiseistä tiedämme, että talouskriisit vaikuttavat heikentävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kriisit vaikuttavat erityisen paljon lasten ja nuorten mielenterveyteen ja lisäävät käytöshäiriöitä. Toki mielenterveys on monisyisempi ilmiö, eikä talouskriisit välttämättä yksin selitä ongelmien kasvua. Olen kuitenkin iloinen, että hallitus on ottanut oppia edellisistä kriiseistä ja suuntaa nyt resursseja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Myös nyt meillä on jo näyttöä siitä, että nykyinen kriisi kasvattaa perheiden välisiä hyvinvointieroja. Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa vanhemmat vastasivat netissä kyselyyn, jonka alustavien tulosten mukaan korona-aika on jakanut perheet uupuneihin ja hyvinvoiviin. Myös tähän hallitus tarttuu ja kohdistaa resursseja lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluihin. Näin varmistetaan, että tukipalvelut toimivat.

Lasten ja nuorten lisäksi hallitus kohdentaa lisäresursseja myös esimerkiksi iäkkäiden ihmisten palveluiden turvaamiseen 60 miljoonaa euroa. Valtionosuuteen kunnille peruspalveluiden järjestämiseen ehdotetaan yhteensä yli 770 miljoonan euron lisäystä. Tämä on sekä kuntien taloustilanteen että pienituloisten ihmisten kannalta tärkeä panostus. Kaiken kaikkiaan kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemisen kokonaisuus on lisätalousarviossa yhteensä noin 1,4 miljardia euroa.

Tässä jotain nostoja hallituksen viimeisimmästä lisätalousarvioista, joka kertoo myös hallituksen arvoista. Vasemmisto on ajanut hallituksessa linjaa, jonka mukaan nyt on pelastettava niin ihmiset kuin yrityksetkin. Ilokseni voin todeta, että tämä näkyy näissä päätöksissä.

Mainittakoon vielä infran osalle tulevia satsauksia. Paljon on puhuttu teiden päällystämisen heikosta tilanteesta. Nyt tähän laitetaan entisten päätösten lisäksi 30 miljoonaa euroa lisää rahaa. Tämä on osa elvytyspakettia.

Myös alueemme ratainvestoinnit saivat osuutensa. Kuopin ratapihan parantamisen ykkösvaihe sai puoli miljoonaa euroa, Heinävaara – Ilomantsi-radan täsmäkorjaukset saivat miljoona euroa.

Valtatie 23 sai puuttuviin osiin myös korjausmäärärahat. Nyt nämä neljä viimeisintä väliä, Kurola ja Unnukkaniemi, Mustinsalo, Kortenmäki sekä Hoikanmäki ja Varkaudentien kohta saadaan työn alle. Korjauksiin ehdotetaan yhteensä 10,5 miljoonaa euroa.

VT-23 rahoituspäätöksen aikaansaamiseksi teimme kansanedustaja Seppo Eskelisen (sdp) kanssa hyvää yhteistyötä, jotta kaikki korjattavat tieosuudet saatiin kerralla lisätalousarviolistalle ja hoidettua infrarahaa myös tänne Itä-Suomeen ja siitä kiitos kuuluu myös Sepolle!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *