Hallituksen toinen lisätalousarvio

Hallitus panostaa toisessa lisätalousarviossaan ihmisten toimeentulon turvaamiseen sekä kuntatalouden ja yritysten tilanteen parantamiseen.

Kuntatalouteen koronaepidemia vaikuttaa suoraan, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kautta. Toisaalta työttömyyden voimakas nousu vaikuttaa negatiivisesti kuntien vero- ja maksutulopohjaan.

Nyt on selvää, että kriisin vaikutukset vaihtelevat kunnittain liittyen siihen, kuinka pandemian leviää. Kuntien elinkeino- ja väestörakenne vaihtelee suuresti ja näillä tekijöillä on paljon vaikutusta avun tarpeeseen.

Ensi vaiheessa hallitus kompensoi nyt toisessa lisätalousarviossaan vuoden 2020 väliaikaiset veronmaksujen lykkäykset kunnille 547 miljoonalla eurolla.

Toisen vaiheen toimenpiteet toteutetaan vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä toukokuussa. Tässä isommassa tukipaketissa kunnille tulee vähintään miljardi euroa lisää. Nämä rahat ovat todella tarpeen kunnille.

Rahat jaetaan suorana valtionavustuksena sairaanhoitopiireille koronapotilaiden hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan määräaikaisesti. Korotuksen määrästä ja kohdentamistavasta päätetään myöhemmin.

Toukokuun tukipaketti pitää sisällään myös kuntien yhteisöveron jako-osuuden ja harkinnanvaraisen valtionosuuden määräaikaisesta korottamisesta.

Myös kulttuurille ja liikunnalle hallitus esittää lisärahaa 60 miljoonaa euroa kulttuurille kriisitukea: noin 40 miljoonaa ja liikunnalle noin 20 miljoonaa euroa. Apu on todella tarpeen, sillä monella kulttuurialan toimijalla toimeentulo on ollut epävarmaa jo ennen kriisiä ja nyt koko kevään tulot ovat voineet lähteä kirjaimellisesti yhdessä yössä.

Urheilussa lisäys mahdollistaa avustuksen jaon urheilu- ja seuratoiminnan sekä liikuntaopistojen toiminnan turvaamiseksi. Kriisin jälkihoidossa urheiluseurat ovat tärkeässä asemassa lasten ja nuorten liikuttajina ja hyvinvoinnin edistäjinä.

Yrityksille myönnetään aiempien tukitoimien lisäksi yhteensä yli miljardi lisätukea, josta 450 miljoonaa suoria avustuksia Business Finlandin, ely-keskusten ja kuntien kautta.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n uuden vakautusohjelman kautta tehdään 150 miljoonan euron edestä oman pääoman ehtoisia sijoituksia keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat koronan takia joutuneet tilapäisiin vaikeuksiin. Maatilakytkentäisiä yrityksiä tuetaan 30 miljoonalla eurolla ja kalataloutta 10 miljoonalla eurolla.

Vasemmistoliitolle on tärkeää, että nyt ei toisteta menneiden talouskriisien virheitä. Kriisin kustannuksia ei tule kaataa tavallisten ihmisten maksettaviksi, vaan myös kriisin keskellä tulee puolustaa työpaikkoja, panostaa ihmisten hyvinvointiin ja lapsiperheiden tukemiseen.

Juttu ilmestynyt Warkauden Lehdessä 18.4.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *