Maltti on valttia tiedustelulakien kohdallakin

Tämän viikon kuuma aihe on ollut uusien tiedustelulakien käsittely, jota hallitus haluaa kiirehtiä. Asia on todella tärkeä ja sen eteenpäin vieminen vaatii todellista huolellisuutta. Nyt on kyse laajamittaisista tiedustelutoimivaltuuksista, joilla on vaikutusta yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksien suojaan, ennen kaikkea yksityisyyden suojaan.  

Kansallinen turvallisuus on painava intressi, mikä kannattaa huomioida lain käsittelyssä. Poliisilla on jo nykyisin käytössään voimakkaat valtuudet rikosten estämiseksi. Muun muassa televalvontaa voidaan käyttää tuomioistuimen luvalla tai kiireisissä tapauksissa jo ennen tuomioistuimen lupaa. Nyt kyse ei kuitenkaan ole rikosten vaan kansallisen turvallisuuden uhkien torjunnasta.

Tiedustelulakien tulee olla tarkasti kohdennettuja, jotta ne ovat hyväksyttäviä ihmisten perusoikeuksien näkökulmasta. Ihmisten perustuslaillisia oikeuksia ei saa loukata. Tiedusteluviranomaisten valvontaa ja yksilön oikeussuojaa varten ollaan perustamassa eduskuntaan tiedusteluvalvontavaliokunta ja uusi viranomainen tiedusteluvaltuutettu. Tosin riittämättömät henkilöstöresurssit voivat rajata vahvoillakin toimivaltuuksilla varustetun tiedusteluvaltuutetun toiminnan mahdollisuuksia.

 Tiedusteluvalvontavaliokunta tuo eduskuntaan uuden toimialueen.  Valiokunnan työ tulee olemaan äärimäisen salattua, samoin tuomioistuinten lupakäsittelyt. Lakiehdotusten mukaan tiedustelun kohteeksi joutuneen henkilön tulisi lähtökohtaisesti saada tieto häneen kohdistuneesta tiedustelumenetelmästä, tosin ilmoitusta voidaan lykätä, eikä yksilön tiedonsaantioikeus olisi läheskään ehdoton.

 Nyt on myös muistettava, että Euroopassa on viime vuosina tapahtunut terrori-iskuja myös maissa, joissa on jo valmiiksi laajat massavalvontaoikeudet (esim. Ranska, Iso-Britannia, Ruotsi).  Suomen on rakennettava oma tiedustelulait harkiten ja kuunneltava tarkasti kaikkia mahdollisia asiantuntijoita, jotta laeista tulisi oikeudenmukaisia ja turvallisuutta lisääviä.

 Entä lain taloudelliset vaikutukset? Tämän tiedustelulain toteuttaminen vaatii lisää miljoonia pelkästään suojelupoliisin toimintaan. Miten tämä katetaan, on edelleen osin kysymysmerkki. Mittavia lisäresursseja vaativat uudet tiedustelumenetelmät eivät saa missään nimessä tarkoittaa lisäleikkauksia perinteisempään poliisin kenttätyöhön. Tällaiset leikkaukset vain heikentäisivät ihmisten turvallisuutta ja viranomaisavun saantia. Jo nyt poliisiin kohdistuneet leikkaukset ovat johtaneet siihen, että viranomaisvoimavaroja keskitetään isoimmille paikkakunnille. Harvaan asutut alueet ovat jääneet varjoon ja niiden asukkaat ovat menettäneet viranomaispalveluja. Näin tässä uudistuksessa ei saa käydä. Senkin vuoksi lait pitää käsitellä huolella, jotta myös perinteinen viranomaistoiminta saadaan turvattua kaikkialla Suomessa.

Julkaistu Warkauden Lehdessä 24.2.2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *